The Common Commercial Policy of the EU and the TTIP

The Common Commercial Policy of the EU and the TTIP

on Bře 26 in Aktuálně by

Ve spolupráci s lektorem DAAD J. Kalbheimem a spolkem Common Law Society bychom Vás rádi pozvali na přednášku Dr. Christopha Scheweho na téma „The Common Commercial Policy of the EU and the TTIP“.

Přednáška se uskuteční 1. dubna 2015 v místnosti č. 345 na Právnické fakultě UK od 18 hodin.

Comments are closed.