Robert Alexy: Constitutional Rights and Constitutional Review

Robert Alexy: Constitutional Rights and Constitutional Review

on Říj 09 in Aktuálně by

Katedra teorie práva a právních učení PF UK ve spolupráci se studentskými spolky Common Law Society a Prager Deutscher Klub Vás zvou na přednášku jednoho z nejvýznamnějších právních filosofů současnosti prof. Dr. ROBERTA ALEXYHO, který vystoupí v pondělí 15. 10. od 18:00 v místnosti č. 120.

Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce a moderátorem následné diskuse bude JUDr. Jan Tryzna Ph.D.

Prof. Alexy obdrží rovněž ve středu 17. 10. čestný doktorát Univerzity Karlovy. Slavnostní shromáždění k této příležitosti proběhne od 14:00 v Karolinu. Rovněž na ně jste všichni srdečně zváni!

Comments are closed.