PRAGER DEUTSCHER KLUB (PDK)

Studentský spolek Prager Deutscher Klub vznikl na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je však otevřen všem, kteří mají zájem o německé právo, řeč a kulturu. Přesně to jsou totiž oblasti, na něž se činnost spolku zaměřuje.

Naším cílem je

 • podporovat studium a povědomí o právu a kultuře německy mluvících zemí,
 • rozvíjet kontakty mezi akademickou obcí PF UK na jedné straně a zástupci německého práva, jazyka, ekonomické sféry a kultury na straně druhé,
 • rozvíjet mezi studenty povědomí o právu a kultuře německy mluvících zemích a jejich vlivu na české reálie,
 • organizovat vzdělávací aktivity, přednášky a diskuse a napomáhat studentům k praktickému využití německého jazyka.


Konkrétně chceme
pořádat

 • různé akademické akce s přednášejícími z PF UK, z širší právnické komunity, ale i jiných než právnických oblastí, a to formou přednášek, seminářů a konferencí,
 • podporovat akademické a studijní výměny mezi PF UK a univerzitami a dalšími institucemi v německy mluvících zemí,
 • spolupracovat se zahraničními studenty,
 • uskutečňovat vzdělávací cesty do německy mluvících zemí; uskutečňovat vzdělávací projekty pro studenty pořádat společenské akce.

Spolek má dále za cíl zabývat se problémy vyplývajícími z legislativy, jednání veřejné správy, jurisdikce, ale také z jiných odborných disciplín a na základě toho přispět k veřejné diskusi a řešení těchto problémů. K naplnění tohoto cíle chceme navazovat kontakty s osobnostmi vědy a praxe, soudnictví, ale také médií a se širší veřejností. Naše aktivity jsou zaměřeny na všechny německy mluvící země, jmenovitě Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Jižní Tyrolsko, ale také Belgii.

Akce, které jsme doposud uspořádali:

 • Jazykové kurzy s lektorkou Goethe-Institutu za výhodnou cenu (úroveň B2 – uzpůsobeno potřebě účastníků kurzu)
 • Přednášky – s hosty z německy mluvících zemí (např. „Welche Regeln braucht das Internet? – Netzpolitik im Zeitalter sozialer Netzwerke“) nebo s českými přednášejícími na témata týkající se německé oblasti (např. přednáška JUDr. Petra Čecha, LL.M. na téma: „Germanizace rekodifikací, nebo raději ne?“)
 • Výlety – do Norimberku na vánoční trhy a do Vídně (kde jsme absolvovali např. exkurzi v budově OSN)
 • Setkání s Erasmus studenty z německy mluvících zemí
 • Informativní schůzka o možnostech získání stipendií na letní kurzy německého jazyka v zahraničí
 • Návštěva Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, kam jsme zváni i na nejrůznější zajímavé pódiové diskuze

 

Více informací:

http://deutscherklub.cz/

http://www.facebook.com/pragerdeutscherklub