Jak psát motivační dopis?

 Jak psát motivační dopis?

  • neměla by chybět hlavička
  • cca 1 – 1,5 stránky s řádkováním
  • struktura: „gestern – heute (jetzt) – morgen“:
    • zmínit konkrétní kurz, na který se chci hlásit, zdůvodnit zájem o tento konkrétní kurz
    • nastíánit vlastní dosavadní činnost a vvztáhnout k tuto činnost k tomu kterému konkrétnímu kurzu
    • přínos do budoucna (např. možnost seznámit se s univerzitním prostředím na univerzitě, na kterou chci v příštím roce vyjet v rámci výměnného programů ERASMUS, možnost čerpat literaturu z tamní knihovny, rozšíření odborné slovní zásoby…)
  • psát co nejvíce individuálně, vynechat obecné fráze